Hem

Radonova är en världsledande utvecklare och tillverkare av radonmätare och radoninstrument med lång branscherfarenhet och huvudkontor i Uppsala. Vårt första radongasinstrument lanserades redan 1988 och anses fortfarande vara ett av marknadens känsligaste instrument. Hos Radonova jobbar vi kontinuerligt med produktutveckling och följer myndigheternas krav och regelverk för radonmätning. 

Radonova levererar även radondosor. Läs mer på www.radonova.se

Lyssna på en Podcast där vi deltar, om radonproblematik i bostäder och kommersiella fastigheter.

podcast icon 28967 youtube

 

Gammadata is a member of 

Kontakt

Dag Sedin2
Dag Sedin
Senior Advicer
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
dag.sedin@radonova.com
Fredrik Linden
Fredrik Lindén
Support, Service & Kalibrering
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
fredrik.linden@radonova.se
nuna70x70
Support Instrument
Servicekoordinator
Telefon: +46 (0) 18 56 88 00
support.instrument@radonova.se
nuna70x70
Order Instrument
Produktchef
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
order.instrument@radonova.se
nuna70x70
Sales Instrument
Applikations- & Serviceingenjör
Telefon: +46 (0)18-56 88 00
sales.instrument@radonova.se